Samenscholen

in de Tanker in Noord

WAAROM

‘Cultuur is wat ons bindt en waar je jezelf in vindt en maakt. Cultuur moet je bevragen en nieuwsgierig naar zijn. Want cultuur blijft maar veranderen. Daar moeten we ruimte voor maken en ook geduld voor hebben.’ Samenscholers is eigenlijk een stichting met een gepassioneerd netwerk in de kunsten, kennis- en cultuuroverdracht van professionals, ervaringsdeskundigen en gewoonweg gelovers in de zaak. Die het allemaal belangrijk vinden dat we kennis, kunde ,vragen en experimenten blijven delen met elkaar om onze samenleving gezond te houden. We buigen ons graag over vraagstukken en projecten die gaan over de rol van cultuur in de samenleving.

HOE

We zetten dat netwerk en die verscheidenheid aan krachten in om projecten te ontwikkelen of te ondersteunen. Van advies tot onderzoek tot ondersteunende productie, van ontwikkelaar tot penvoerder.

In (en om) de Tanker helpen we sociale partners en noorderlingen zich te verbinden met sociaal en/of cultureel programma.

Heb je een idee om mensen samen te brengen of te verrijken? Bijvoorbeeld een goed gespreksonderwerp of een leuke manier van samen zijn, dan helpen we graag.