De Tanker is een plek voor creatieve initiatieven die voorzien in ontmoetingen, cultuur en kennisoverdracht.

De Tanker is ook een geschikte ruimte voor bijvoorbeeld verjaardagen of vergaderingen.

De Tanker als Cultuur Vitrine

KENNIS, KUNST, CULTUUR, LIEF EN LEED BLIJVEN DELEN MET ELKAAR OP EEN PLEK WAAR IEDEREN WELKOM IS.