Programmalijnen

2023

Het programma bevordert, ondersteunt en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen of onderzoeken van inclusiviteit. Het programma bevordert, ondersteunt en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen of onderzoeken van emancipatie van diverse individuen en groepen in Amsterdam Noord.
Het programma biedt mogelijkheid segregatie tegen te gaan.

De Cultuurvitrine wil het veelzijdige culturele beeld weergeven die Amsterdam rijk is. Alle mogelijke genre’s en media zijn welkom mits het tot zijn recht komt in de Tanker.
In de Tanker in Noord moet er ruimte zijn voor experiment en artistieke ontwikkeling, kruisbestuiving en kwetsbaarheid.
We geven voorrang aan dynamiek tussen gevestigde en beginnende artiesten en formaties die met elkaar in contact willen komen en van elkaar willen leren.

De Tanker heeft een inclusieve en toegankelijke agenda.

We houden politiek, levensovertuigingen en maatschappelijke opinies buiten de deur zolang daar geen uitdagende vorm voor is zoals een dialoogspel of andere creatieve benadering. Iedereen is welkom en wordt gelijk behandelt. Wie je ook bent.

Om kennis- en cultuuroverdracht, beleving en ontwikkeling bereikbaar te houden voor iedereen. moet de Tanker in Noord voor alle doelgroepen betaalbaar zijn. Entreeprijzen houden we bewust laag