DIY-Stage & Social Space Extension

DE TANKER IN NOORD IS EEN RUIMTE WAAR IEDEREEN KENNIS KUNST EN KUNDE MAG KOMEN DELEN MITS MEN NIET UITSLUIT, OPZETTELIJK KWETS OF OPDRINGT. DAT PROBEREN WE MET HEEL VEEL VRIJWILLIGE INZET MOGELIJK TE HOUDEN DOOR MIDDEL VAN EEN DIY-OPZET.

IEDEREEN DIE IETS IN DE TANKER WIL BIEDEN IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR PUBLICITEIT, OPKOMST, EVENTUELE TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN OOK DE KOSTEN.

DAARVOOR KRIJG JE EEN BIJZONDERE RUIMTE MIDDEN IN HET NOORDERPARK MET EEN BACKLINE EN FIJNE AKOESTIEK.

HEB JE EEN MOOI AANBOD VOOR DIT BIJZONDERE PLEKJE, NEEM VOORAL CONTACT WANT IEDEREEN IS WELKOM!

Programmalijnen 2023

Het programma bevordert, ondersteunt en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen of onderzoeken van inclusiviteit. Het programma bevordert, ondersteunt en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen of onderzoeken van emancipatie van diverse individuen en groepen in Amsterdam Noord.
Het programma biedt mogelijkheid segregatie en polarisatie tegen te gaan.

We houden politiek, levensovertuigingen en maatschappelijke opinies buiten de deur zolang daar geen uitdagende vorm voor is zoals een dialoogspel of andere creatieve benadering. Iedereen is welkom en wordt gelijk behandelt. Wie je ook bent.

Om kennis- en cultuuroverdracht, beleving en ontwikkeling bereikbaar te houden voor iedereen. moet de Tanker in Noord voor alle doelgroepen betaalbaar zijn. Entreeprijzen houden we bewust laag

aan het laden...
Aangedreven door Pretty Google Calendar